Cybernetics!?!

Sensorer,  typ e.x; enkel form av sensor skulle kunna va ledare,  strömkälla{(krets) +brytare.  Om 🕉  kretsen sluts eller bryts vid tryck mot brytaren sa har man där indikation om just det inträffade trycket, indikation iform av strömmen som uppstår eller bryts i kretsen. Lägger man till nån form av minne som kan registrera de elektriska … Mer Cybernetics!?!